Takk for super hjelp - Kom deg ut-dagen

Foto: Per Olav Eliassen

Vi takker våre fantastiske frivillige som med den største positivitet alltid stiller opp! Vi takker  våre samarbeidspartnere for det gode bidraget på en for en vellykket dag; Skattekammeret som stilte med utlånsutstyr ,  Dag Helgesen fra Moss kommune som på kort varsel kjørte vekk snø fra parkerkingen ved Noreødegården, Mosseporten senter som stilte takparkeringen til disposisjon og Moss Skiklubb for utlån av det flotte skileikområdet!