Årsmøte 2018

Foto: DNT Vansj

Vi ønsker velkommen til årsmøte torsdag 1. mars på Skihytta i Mossemarka

Vi starter opp kl. 18:30.

Dagsorden etter vedtekter. Eventuelle forslag må være styret i hende innen torsdag 15.2.

Dere finner årsberetning og årsregnskap under "Om oss" på våre nettsider.

Enkel bevertning.