Kaptein Rødskjeggs skattekister 2018

Foto: Astrid Roer

Kapteinen og hans menn har gjemt skattekistene ved Ødemørk. Mer informasjon og kart her: https://www.dntvansjo.no/aktiviteter/98364/856502/