Friluftsskole uten hai og krokodiller

Foto: Bjørn Christensen

15 glade barn var med på Friluftsskole i Råde i hele uke 27

 Hele Friluftsskolen hadde en rød tråd gjennom hele uken knyttet til grundig opplæring og bruk av kano, og det ble avsluttet med ferdighetsøvelser på fredag.

I tillegg hadde en god innføring i de obligatoriske emnene innenfor Friluftsskolen som: 

Allemannsrett og ferdselskultur

·  Kartforståelse

·  Raste- og leirplass

·  Tur eller ekspedisjon

·  Vi hadde også mye aktivitet og lekpregede leker med bruk av kniv. Barna ble hver dag utfordret med spennende aktiviteter/leker og samarbeidsøvelser. På grunn av varmen la vi inn et par badeøkter hver dag.  Alle badet med vest, og de ikke svømmedyktige fikk verdifull svømmetrening gjennom uken. Det var veldig klokt å være godt bemannet, slik at vi hele tiden hadde kontroll ift badeaktiviteter, men også med fiskeaktivitetene. Elevene utviste også stort engasjement i fiskeaktiviteten. Flere fikk fisk! Vi hadde en konfliktfri uke preget av stor interesse fra barnas side. Vi hadde matlaging hver dag, men grunnet stor skogbrannfare, valgte vi matlaging uten behov for oppvarming, slik som vraps, grønnsaker og dip, fruktsalat, rundstykker med tilbehør. Alle fikk også frukt/nøtter. Elevene var aktive med i tilretteleggingen av matlagingen. Fredag hadde vi også noen leker, hvor elevene var delt inn i fire grupper. Uken ble avsluttet med en kort evaluering fra barn og voksne, utdeling av premier/diplomer og en is til alle, og ønsket hverandre en riktig god sommer.

Med hilsen 

instruktør Bjørn Christensen

Mer om Friluftsskolen i Råde i Moss avis her: https://www.moss-avis.no/nyheter/rade/dnt-vansjo/haper-idyllen-ikke-trues-av-hai-og-krokodille/s/5-67-682090