Nytt naust på Vaskeberget i Rygge

Foto: Per Olav Eliassen

Da er vi gang med å rive det det gamle og snart blir det nytt!

På Vaskeberget i Rygge blir det nå et fint nytt naust for kano og kajakk. Takk til Sparebankstiftelsen DNB for bidraget slik at vi kan få nytt og funksjonelt naust ved Vansjø