Det begynner å likne et naust

Foto: Jon Holmsen

Dugnadsfolket jobber gjevnt og trutt og snart har vi eget hus for kajakkene våre ved Vaskeberget i Rygge