Velkommen til Årsmøte 2019

Foto: Marius Langseth

Onsdag 6. mars kl. 18:30 på Skihytta i Mossemarka. Dagsorden etter vedtektene. Eventuelle saker må være styret i hende senest 20.2.19. Vafler og kaffe! Hjertelig velkommen nye og gamle medlemmer!