Naustet på Vaskeberget

Foto: NIls- Jørgen Kraft

Naustet på Vaskeberget er nå offisielt åpnet. Ordfører Skartlien og histotiker Fundingrud satte spiss på sermonien

De fleste fra dugnadsgjengen som hadde vært med å bygge naustet var også til stede. Olaf Schmedling og Roar Løken fikk en liten  påskjønnelse for sin ekstra innsats for at det ble naust ved Vaskeberget.