Dugnadsfolket i farta!

Breimåsan
Breimåsan Foto: Olaf Schmedling

Én gruppe sporet nye stier ved Andersrød, Råde

Én gruppe kloppet og kvistet stien fra Fjeldstad mot Askerød i Våler

Én gruppe satte opp nedkjørt skilt ved Ravnsjøhytta. Takrenna på vognskjulet ble ordnet og grønske på veggen ble fjernet og beis lagt over. Ravnsjøholmen ble sett over og søppel plukket, wc feiet der ute. 

Løypa fra Ravnsjø til Breimosan befart. Bål ved Tjernsøyet.

Skrevet av Evy K Skulstad Eliassen 6. november 2019