Vi støtter TV-aksjonen 2020

Foto: Øystein Kjærnes

Våre frivillige plukker plast og søppel på Jeløys kystlinje. Gi et bidrag TV-aksjonen og vi plukker for kr.1.- pr. meter! Se her: https://www.spleis.no/project/134453

La fisken få plass til å leve og bli med å bekjemp plast i verdenshavene!

  • DNT Vansjø ønsker å bidra ved å lage en dugnad som skal gi et raust beløp til TV-aksjonen samtidig som vi rydder plast i vårt nærmiljø.
  • Vi utfordrer alle være medlemmer og alle turvenner i Mossedistriktet til å delta ved å kjøpe et antall meter plastrydding langs Jeløyas kystlinje
  • Våre frivillige stiller opp med søppelsekker og rydder en strekning tilsvarende beløpet som samles inn.
  • Jeløyas kystlinje måler ca 30 km = 30 000 meter.

           En meters plastrydding koster 1 krone. Gir du 100 kroner, rydder vi 100 meter kystlinje.

  • Vi går gjerne flere runder rundt Jeløya! 😉
  • Innsamlet beløp går uavkortet til TV-aksjonen.