Må stenge turveinettet mellom Storebaug og Vålerveien

Foto: Evy K S Eliassen

MOVAR IKS skal etablere en 9 kilometer lang hovedvannledning fra Frydenlund i Rygge og frem til kommunegrensen mellom Moss og Vestby. Oppstart  er 4. januar 2021.MOVAR INFORMERER:

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien er den første der det blir merkbar byggeaktivitet. En av de viktigste konsekvensene er at turstiene i dette området får en svært redusert tilgjengelighet fra januar til senhøsten 2021. Til tider vil turveiene også være helt stengt. 

Årsaken til at turveiene stenges er først og fremst fordi ledningen skal etableres under eksisterende turveinett. Dette bidrar til at vi i minst mulig grad må benytte urørte naturområder, men betyr at turstiene nødvendigvis må graves opp. I tillegg er det viktig for oss å ivareta sikkerheten i området. Det skal etableres store grøfter, sprenges og tunge anleggsmaskiner skal jobbe i området. Derfor ønsker vi ikke at folk benytter dette området. Vi informerer om dette på skilt som er plassert ut i terrenget og gjennom en rekke andre kanaler.  

Når arbeidene er avsluttet, skal MOVAR tilbakestille turstiene (med enkelte forbedringer). Anleggsbeltet på hver side av turstien sås til, og vil med tiden få vokse opp igjen. 

Det kan også bli noe mindre aktivitet rundt Noretjern i januar. Her skal overskuddsmasser fra Storebaug-Vålerveien brukes for å forsterke grunnen, der ledningen senere skal etableres. 


Årvolltangen holdes åpent tilgjengelig
Det ikke til å unngå at anleggsarbeidene vil være merkbare for omgivelsene. MOVAR beklager de ulemper som oppstår som følge av nødvendige anleggsarbeider, men har som mål om å redusere ulempene så langt som mulig. Vi har i dette tilfellet lyktes med holde Årvolltangen tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund i hele byggeperioden.

Movars egne nettsider
Les mer informasjon og følg prosjektet fremover på https://movar.no/vannledning.

Oppdatert informasjon i dag:  

  1. Ny hovedvannledning: -Nå starter vi arbeidet! (https://movar.no/nyheter-fra-prosjektet/804-ny-hovedvannledning-n%C3%A5-starter-vi-arbeidet.html
  2. Her jobber vi i januar(https://movar.no/her-jobber-vi-na.html)  
  3. Derfor blir turveiene stengt(https://movar.no/nyheter-fra-prosjektet/805-derfor-blir-turveiene-stengt.html  
  4. Facebook (https://www.fb.com/movariks)
  5. Youtube (https://youtu.be/SeNUV2v0IwI)  


Sikrer drikkevannet i regionen de neste 100 årene
Vann er det viktigste næringsmiddelet for alt som lever. Hovedhensikten med dette prosjektet er å sikre en trygg drikkevannsforsyning, slik at innbyggerne kan få nok drikkevann til tross for en sterk innbyggervekst i Mosseregionen. Andre gevinster prosjektet gir er bl.a. økt tilgang på slukkevann langs traseen, blant annet ved Noreødegården Ryttersportssenter og i Mossemarka. Hovedvannledningen gjør det også mulig å etablere et reservevannssamarbeid mellom vannverkene fra Sarpsborg og Fredrikstad i sør og til Oslo i nord i fremtiden.  


Vi er opptatt av å lytte til og ha en god dialog med alle som berøres av prosjektet. Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt med MOVAR.

Med vennlig hilsen

Rolf-Ivar Buerengen
HR- og kommunikasjonssjef
Mobil: 928 89 762
E-post: rolf-ivar.buerengen@movar.no

Foto: Movar

Skrevet av Evy K Skulstad Eliassen 22. desember 2020