Er du vår nye medarbeider?

Foto: Connie Elisabeth Rossing

Vil du være med å få flere barn og unge engasjert i friluftsliv? ​​​​​​​

DNT Vansjø søker medarbeider til 3-årig prosjekt. Målet for prosjektet er å utvikle et variert tilbud som får flere barn og unge til å delta i friluftslivsaktiviteter.  Aktivitetene skal bidra til at barn og unge får kunnskap og ferdigheter til god og trygg mestring av opphold i naturen. Vern av natur og miljø og sporløs ferdsel i naturen er viktige delmål.  Tiltaket skal favne bredt og inkludere og aktivisere også barn og unge med liten erfaring fra friluftsliv.

Barnas Turlag, DNT Vansjø Junior og DNT Ung er basis for prosjektet og medarbeideren vil samarbeide tett med gruppeledere og daglig leder. Oppsøkende arbeid overfor skoler og bruk av sosiale medier i kommunikasjon med barn og unge blir en viktig arbeidsform.

Vi ønsker kontakt med deg som er glad i friluftsliv, har formell utdanning og arbeidserfaring rettet mot barn/unge, har evne til å jobbe selvstendig og er god på nytenking for å kunne skape engasjement, motivasjon og begeistring.

Vi tilbyr:

Deltidsstilling 50 – 60 %

Vi tilbyr og forutsetter fleksibel arbeidstid

Base i DNTs kontor i Kongens gate 5 i Moss

Lønn etter avtale.


Søknadsfrist 1. mars 2021

Tiltredelse etter avtale


Søknad med CV sendes evy.skulstad.eliassen@dnt.no

For mer informasjon om stillingen, kontakt styreleder Øystein Kjærnes på  909 90 630 styreleder.vansjo@dnt.no  eller daglig leder Evy Skulstad Eliassen, 992 54 529, evy.skulstad.eliassen@dnt.no