Dugnadsprisvinner Helge Jodalen

Foto: Niøs Jørgen Kraft

DNTs dugnadspris skal tildeles en person som har utmerket seg med engasjement og innsats for DNT. Hvert år legger tusenvis av enkeltpersoner og dugnadsgrupper ned en formidabel innsats for sin forening eller sitt turlag. DNT er helt avhengig av denne innsatsen og hederstegnet deles ut i takknemlighet for innsatsen.

DNT ønsker å hedre Helge L. Jodalen for sine mangeårige bidrag helt siden oppstart av DNT Vansjø. Helge har vært leder for Sti- og dugnadsgruppa siden DNT Vansjø ble stiftet januar 2009 og frem til i dag. Oppgaven krever en betydelig grad av organisering, vurdering, prioritering og motivering til innsats, noe Helge mestrer til det fulle.

Gruppa møtes hver tirsdag året rundt, og får sine oppgaver tildelt av Helge. Han er kontinuerlig pålogget med planlegging, forberedelser, gjennomføring og etterarbeide hver eneste uke, sommer som vinter. Foreningen nyter godt av hans unike lokalkunnskap og store bekjentskapskrets når det kommer til gjennomføring av de mange store og små prosjekter.

Et eksempel fra den siste tiden er ferdigstillelse og utgivelse av et nytt turkart for det populære utfartsområdet Jeløya i Moss, hvor DNT Vansjø under Helges ledelse har gått opp, merket, utbedret og beskrevet stier og severdigheter. Helge har tidligere ledet utarbeidelsen av flere andre turkart i vårt område.

Helge var nestleder i styret fra 2009 til og med 2012. Han var så styreleder fra 2013 til og med 2017 og har dermed vært svært sentral i foreningens vekst og utvikling siden oppstarten.

Et av Helges mange hjertebarn er det brede engasjementet for natur- og miljøarbeid generelt og DNTs rolle i dette spesielt. Han har tatt ansvaret for oppfølging og innlevering av alle høringssaker fra 2009 til og med 2017 i vårt nedslagsområde. Han er unikt dedikert til alt som har med friluftsliv, historie, kultur og naturvern i Mosseregionen å gjøre, og blir lyttet til av myndighetsorganer og - personer når han ytrer seg.

Som leder er han inkluderende og løsningsorientert og svært positiv i sin omgangsform med andre. For Helge er ingen jobb for stor, ingen for liten. Han ser utfordringer, ikke problemer og sier aldri nei! En man kan stole på.

DNT tildeler herved Helge L. Jodalen DNTs dugnadspris for sin formidable innsats i DNT Vansjø