Ishavet rundt

Foto: Knut Tomt

Prøv nye stier! Ishavet naturreservat er et jordvannspåvirket flatmyrområde nord i Mossemarka, beliggende i Vestby- og Moss kommune. 

Myra ligger i en ca 1 km lang dalsøkk og er en av få slike myrer i vårt distrikt som fortsatt er intakt da myra ikke er påvirket av hogst eller torvstrøuttak. All vegetasjon er nå fredet.

Turforslaget:

Vi tar utgangspunkt på Ødemørk i Vestby kommune. Ødemørk eies av Vestby kommune og Ødemørksstua driftes av frivillige.  En flott trelavvo står til allmen benyttelse på grunnmuren etter låven, men nå i koronatider så fraråder vi bruk av denne. 

 Vi følger skogsveien sørøstover til Øvre Kjerringbakk.  Her tas det ned til venstre mot Nedre Kjerringbakk.  Navnet stammer, i følge sagnet, fra gamlemor som falt av sleden en vinterkveld og ikke ble funnet før neste dag – ihjel frosset.  Ved Nedre Kjerringbakk tas det til høyre mot Søndre Dammane og området sør for Ishavet.  Legg merke til de store maurtuene som passeres på venstre hånd. Vi er nå i et område som på 1800-tallet var neddemmet slik vann herfra kunne drifte gårdskvern i Gashusbekken, derav også navnet Dammane. Det er fortsatt et fuktig område som ofte krever  høye støvler. Ved Søndre Dammane tar vi til venstre og følger stien til Sandtaket (stedsnavn).

Fra Sandtaket går turen i et variert og småkupert landskap mot Enderødmåsan og Langemyr og til Skaran.  Skaran er med sine 83 moh. en av de høyeste punktene i Mossemarka, og det var tidligere et tårn her. Vi følger stien som går nordvestover til Ishavets østside og følger mya til nordenden.  Her kan en på høyden nord for myra gå innom en av Vestby Turlags nye gapahuker.  Men turen går videre på stien nordover mot Kongeveien. Her passeres på venstre side et tydelig gammelt kvartsbrudd. Ved ankomst Kongeveien, ta sterkt til venstre og følge veien sørover tilbake til Ødemørk.

Turen er på ca. 10 km

Riktig god tur!