Henæstangen søndre del – rundtur 4.5km

Foto: Helge Jodalen

Vi kjører/sykler Lundebygata fra Råde kirke mot Henæstangen.  Ved Svingen, etter ca 500 m, er det en  parkeringsplass. Vi tar inn i skogen nordover på en god skogsvei, retning Fugleleiken

Ganske snart kommer vi inn i et gammelt forlatt steinbruddsområde.  Fram til 1960 tallet- tok Fredrikstad Granittselskap ut granitt i dette og tilstøtende områder. Vi passerer forbi og veien går oppover til dels på flåfjell og blant gammel furuskog.  Vi passerer stiskillet til Hukeberg, men vi skal ikke dit, men fortsetter til Fugleleiken, også kalt Blankenberg, 84 moh. Navnet Fugleleiken tilsier at det må ha vært storfuglleik her og Blankenberg må komme av at fjellet her har lite vegetasjon.

I 2012 satte DNT Vansjø opp et spektakulært utkikkstårn her. Det er god utsikt i alle retninger med unntak av østover hvor en kun ser rett i Vetaåsen. Gaustatoppen og Holmenkollen er synlige i kikkert på godværsdager, men Vansjø i nærområdet får en spesielt god oversikt over. På bakken er det rastebord og bålplass. NB! Nå i disse koronatider så fraråder vi dessverre å bruke tårnet og rastebordene.

Vi skal videre og fortsetter den merkede stien nordover tangen. Og kommer ned i mer ordinært østfoldterreng med små nord-sørgående terrengformasjon og blandingsskog.  Stien dreier vestover og vi passerer et sti/løype kryss der en kan ta til høyre mot Henæs og tangens nordre del.  Men vi holder i stedet vestover, og kommer igjen inn i mer glissen furuskog før stien, etter litt opp og ned, ender i Lundebygata ved Bjørnebekk.  Så følger vi Lundebygata tilbake til Svingen.