Barnas turlag

Barnas Turlag passer for barn opp til 12 år. Gruppa planlegger varierte og spennende turer i Moss, Rygge, Råde og Våler fra februar til september, med unntak av i juli. 

Alle turene finner du i Vansjøtraver´n og her på hjemmesiden under "Turer og aktiviteter". Det er obligatorisk forhåndspåmelding og begrenset antall plasser på våre aktiviteter.  Les mer under aktiviteten du ønsker å delta på. Velkommen!

På grunn av Covid19 og smittevernhensyn blir det dessverre ikke Kaptein Rødskjeggs skattekister med kart og rebus i år. Vi håper og tror at kapteinen sørger for at kistenene igjen blir å finne i skog og mark i 2022. 


Kontakt Mobil E-post
Evy Skulstad Eliassen 992 54 529 evy.skulstad.eliassen@dnt.no
Ine Vogt 920 48 282 Ine.vogt@dnt.no