Hotell Kjesebu

Foto: Olaf Schmedling

Hotell Kjesebu - dagsturhytte

Hotell Kjesebu er en artig gammel fugleobservasjonsbu ved Kjesebotnmosan i Våler kommune.

Etter avtale med grunneieren har sti- og dugndsgruppa istandsatt bua som et dagsturmål.  Kan nå fortsatt også om våren benyttes til fugleobservasjon (trane og storfugl).

Ta utgangspunkt i fv 120 ved Kjesebotn i Våler.  Det er god parkering ved Kjesebånnnsaga eller i veglommene langs fv 120.  Kryss veien og følg en av stiene eller løypa opp til Kjesebånnmåsan.  Har finner en Hotell Kjesebu, som er en gammel fugleobservasjonsbu for Kjesebånnmåsan for storfugl og traner. Stedet er en flott rasteplass og en har godt utsyn utover måsan som også for mange år siden har vært en torvstrømyr. 
Vinterstid går løypa mellom Mossemarka og Våler Varde over selve myra, men ellers i året må en holde seg på stien som går vest for myra. 
Den foreslåtte lille rundtur er på 2,5 km - se kart under.

GOD TUR! 

Adkomst

Ta utgangspunkt i fv 120 ved Kjesebotn i Våler. God parkering ved Kjesebånnsaga eller i veilommene langs fylkesveien. Følg en av stiene eller løypa opp til Kjesebånnmåsan.