Våre hytter og gapahuker

HYTTER er avstengt nå som et ledd i smittevern i forbindelse med Covid 19

Ravnsjøhytta 

Hytta ligger vakkert til ved Ravnsjø i Svinndal.

Ubetjent

Antall senger: 16  (hvorav 10 kan forhåndsreserveres)

DNT-nøkkel
Mer informasjon og kart på UT.no

Slottet

Slottet på Ravnsjøholmen er Østfolds første fritidshytte. Bygget i 1880.

Antall senger: Kun gulvplass

Hotell Kjesebu - dagsturhytte

Hotell Kjesebu er en artig gammel fugleobservasjonsbu ved Kjesebotnmosan i Våler kommune.

GAPAHUKER

Vi fraråder bruk nå som et ledd i smittevern

Havnahuken

Mer info og kart på UT.no

Kvernøyhuken

Mer info og kart på UT.no

Gudøyhuken

Mer info og kart på UT.no

Grevlinghuken

Mer info og kart på UT.no

Nordhuken

Sørhuken

DNT Vansjø har på dugnad bygget seks gapahuker som friluftsfolket i vårt distrikt kan benytte. Fire er plassert i Vansjø og to i Ravnsjø. Gapahukene i Vansjø følger prinsippet om førstemann til mølla, og det er plass til flere helt til det er fullt. 

Gapahukene på Ravnsjøholmen benyttes mye av skoleklasser og andre grupper, og man bør kontakte foreningen på 954 32 363 eller vansjo@dnt.no for å sjekke om de er reservert.

For benyttelse og overnatting betales et beløp som skal dekke drift, vedlikehold, tilsyn og sanitering.

Det står også oppslag i den enkelte gapahuk om hvordan man går frem for å betale.  

Last ned oppslaget her.