Slottet,Holmen,Ravnsjø
Slottet,Holmen,Ravnsjø Foto: Nils-Jørgen Kraft

Slottet – Østfolds første fritidshytte

Ravnsjøholmen, eller «Slottet», som det også kaltes, er en 10 da stor eiendom på en halvøy i Ravnsjø. Ravnsjøholmen ble overtatt av DNT Vansjø sommeren 2013 og er nå på kort tid utviklet til å bli et nytt friluftslivstilbud i distriktet for barn og unge. Det er satt opp to gapahuker og lavvo, og den fine gamle hytta er blitt satt i stand. Her er det vann på alle kanter, samt uberørte skogsområder. Bedre tilbud til introduksjon av friluftsliv kan en ikke finne i Østfold! 1. november 2014 hadde vi en liten åpningsmarkering.

Ravnsjøholmen ble skilt ut fra eiendommen Vestre Onsaker allerede i 1878. Kjøpere var familiene Holst og Strøm fra Moss. Eiendommen ble delt i fire med en felleshytte satt opp i 1880. Den ble satt mitt på holmen med et hjørne på hver tomt. Historien forteller at årsaken var at å eie bebygd matrikulert eiendom ga stemmerett ved Stortingsvalg! Senere ble hytta overtatt av familiene Gerner og Knutsen, og i 1903 ble hytta overtatt av kjøpmann Sigurd Bang i Moss. Han hadde hytta til etter 2. Verdenskrig, og fortsatt huskes han i Svinndal. Hytta ble så overtatt av familiene Thorne og Vogt, og det var Carsten og Per Andreas Vogt som velvilligst solgte stedet til DNT Vansjø i 2013. Bilder fra ca år 1900 viser folk på tur til Slottet, og det slår en hvor annerledes turantrekket har blitt på 100 år, særlig for jentene.

Fylkeskonservatoren ble konsultert under rehabiliteringen av hytta, og vi har forsøkt å følge anvisningene. Hytta er mest mulig intakt uten de store forandringer. Det var interessant å få vite at vinduene og inngangsdøra er mye eldre enn fra 1880, og rådene fra konservatoren ble særlig fulgt ved istandsettelse av disse. Det å bygge en fritidshytte på den tiden var nok veldig spesielt, og vi er glade for at vi har bidratt til å bevare hytta i kanskje nye 100 år.

Striemaleriene i hytta er spesielle. De skal være malt omkring 1905 av en ingeniør Paulson som bodde i hytta mens han bestyrte byggingen av den nye veien mellom Svinndal og Råde. Striemaleriene viser landskapet rundt Ravnsjø, kanskje med motiv fra festplassen Grasdalen med festglad ungdom og noe fantasi. Vi registrerer med stolthet at hytta Slottet er SEFRAC registrert, det vil si registrert av fylkeskonservatoren, som et fast kulturminne i Østfold.

Det er først og fremst Sti- og dugnadsgruppa i DNT Vansjø som kan takkes for at stedet har blitt som det har blitt. Trofast har mang en i ”dugnadsgjengen”, hver uke, tirsdag etter tirsdag, møtt opp for å gjøre sitt for DNT Vansjø.

Økonomiske bidragsytere har vært Olav Thons hyttestiftelse, Sparebankstiftelsen DNB og Jeløy Rotary. Uten den støtten hadde ikke Ravnsjøholmen latt seg realisere. Vi må heller ikke glemme 720 skvadronen fra Rygge sitt bidrag til helikoptertransport av materialer, samt Våler kommune og Svinndalsfolkets positive innstilling til DNT Vansjø.

Så friluftslivsfolk i distriktet, barn, unge og voksne: Velkommen! Men bruk stedet i respekt for det historiske, for naturen og for de som har bidratt.

Nordhuken og Sørhuken på Ravnsjøholmen kan fritt benyttes så lenge de ikke er opptatt ved avtalt utleie til skoler, grupper osv. da disse har fortrinnsrett. 

Bruk/leie av hytta "Slottet" og lavvoen  må reserveres ved å ringe 954 32 363

Skoler og andre grupper som ønsker å bruke området inkludert gapahuker, hytte og/eller lavvo må alltid reservere ved å ringe 954 32 363

Adkomst

Rv. 115 til Svinndal kirke. Deretter på Fjellveien sørover til  bom (Klengstua). Parkering for 8 biler her. Herfra er det 2 km skogsvei før man følger skiltet sti i ganske bratt terreng frem til hytta.