Styret

Navn Rolle E-post Telefon
Øystein Kjærnes Styreleder okjernes@online.no 909 90 630
Per Olav Eliassen Nestleder per.olav.eliassen@dnt.no 473 18 343
Nina Lødeng Sekretær ninalodeng@hotmail.com 928 88 635
Hilde E. Mytting Styremedlem HildeElisabeth.Mytting@vestby.kommune.no 992 18 206
Guri Øverland Skjeltorp Styremedlem guri.skjeltorp@gmail.com 911 05 097
Robin Martens Simonsen Styremedlem robin@omegaaakerholdt.no 994 34 297
Arild Karlsen Varamedlem arikar@getmail.noarikar@getmail.no 482 73 950
Ingrid-Marie Peterson Varamedlem ingrid.peterson@hotmail.com 992 77 064