turskøytegruppa

Turskøytegruppa består av personer som ønsker å få flere til å få gode skøyteopplevelser på Vansjø. Vi arrangerer ulike kurs , fellesturer, turskøytekvelder og legge stoff på nettsiden vår om Vansjøisen. Naturis er ”ferskvare” og fellesturer vil bli annonsert på DNT Vansjø Turskøytegruppe sin Facebookside og på mail til de som ønsker det. Send oss gjerne en mail til turskoytegruppe.vansjo@dnt.no så legger vi deg til i denne listen.

Turene vi arrangerer er for nybegynnere og erfarende turløpere. På nybegynnerturene fokuserer vi på skøyteteknikk og iskunnskap. For å være med på nybegynnertur må du ha gått på skøyter tidligere. Det er alltid stor fokus på sikkerhet og istykkelsen skal minimum være 8 cm. 

Fellestur for erfarende forutsetter at du har vært på nybegynnertur, at du kan holde en hastighet på ca 16km/t over tid. Normal lengde på disse turene er 25-35km. På slike turer må man være forberedt på å passere råker og åpent vann, passering over land og det er mindre marginer på isens tykkelse. Det forutsettes at den enkelte deltaker kan håndtere utstyret på egen hånd. 

Vi arrangerer også teorikurs for nybegynnere og turledere. En til to ganger i sesongen arrangerer vi plumpekurs. 

TIPS OG RÅD OM SIKKERHET OG UTSTYR PÅ VANSJØISEN FINNER DU HER

Skøytekart over Vansjø finner du her

Turledere og assistenter 
E-post: turskoytegruppe.vansjo@dnt.no

Kontakt Telefon
Øyvind K Strandman (leder) 992 08 766
Walli Amunsen 909 94 377
Jon Holmsen 920 32 643
Thomas Holz 918 50 399
Jørn Holøkken 916 59 981
Nils-Jørgen Kraft 951 49 656
Torill Lundh 901 29 537
Roar Løken 907 44 155
Hilde J. Moen 901 77 079
Håkon Paulsberg 481 80 120
Olaf Schmedling 952 53 144
Axel Martens Simonsen 974 11 422
Bård Skrøvset 918 52 909
Jorunn Marie Skår 926 49 680
Petter Stavdal 900 85 154
Edgar Barsjø 415 29 669
Per Vallner 924 68 972
Linda Porsmyr-Rønninngen 938 98 661
Arne Nerkvern 401 46 034
Inger-Marie Landfald 950 01 989
Benedicte L'orsa Mortensen 957 69 447
Ruben Roos 955 29 084
Georg Børresen 901 66 477
Guri Øverland Skjeltorp 911 05 097
Jørn Kristiansen 402 36 649
Anette Heggem 922 00 755
Øystein Franck-Nielsen 909 28 211