turskøytegruppa

Turskøytegruppa består av personer som ønsker å få flere til å få gode skøyteopplevelser på Vansjø. Vi vil arrangere fellesturer, turskøytekvelder og legge ut stoff på nettsiden vår om Vansjøisen. Naturis er ”ferskvare” og fellesturer vil kun bli annonsert på DNT Vansjøs på mail til de som ønsker det. Send oss gjerne en mail til skoytegruppa@dntvansjo.no så legger vi deg til i denne listen.

TIPS OG RÅD OM SIKKERHET OG UTSTYR PÅ VANSJØISEN FINNER DU HER

Skøytekart over Vansjø finner du her

Turledere og assistenter for sesongen 2017/2018
E-post: skoytegruppa@dntvansjo.no

Kontakt Telefon
Edgar Barsjø (leder) 415 29 669
Walli Amunsen 909 94 377
Svein Kåre Aas 930 30 647
Jon Holmsen 920 32 643
Thomas Holz 918 50 399
Jørn Holøkken 916 59 981
Nils-Jørgen Kraft 951 49 656
Torill Lundh 901 29 537
Roar Løken 907 44 155
Trond Mælhum 412 38 270
Håkon Paulsberg 481 80 120
Olaf Schmedling 952 53 144
Axel Martens Simonsen 974 11 422
Bård Skrøvset 918 52 909
Jorunn Marie Skår 926 49 680
Petter Stavdal 900 85 154
Thor Stokstad 932 14 992
Øyvind Strandmann 992 08 766
Per Vallner 924 68 972