Gjenbruk er bærekraftig

Foto: Jon Holmsen

I dag har vi vært så heldige å få et gammelt, laftet stabbur fra Løken gård i Rygge. Dette kan vi senere bruke til andre prosjekt som er under planlegging. 

Her er dugnadsgutta i full jobb med å ta ned og merke laftet.