Oppstart av bygging av nytt toalettanlegg på Ravnsjø

Da er vi i gang med å bygge universell utformet toalettanlegg ved Ravnsjøhytta