Årsmøte 9. mars

Foto: Guri Øverland Skjeltorp

Vi avholder årsmøte kl. 18.30 på Skihytta i Mossemarka.

Dagsorden etter vedtektene.

Eventuelle saker må være styret i hende senest 23. februar. Sendes til styreleder.vansjo@dnt.no med kopi til vansjo@dnt.no.

Årsmøtedokumenter finner du her: https://www.epaper.dk/storybold/dnt/dnt_vansjo_arsm%C3%B8tehefte_2022/

Enkel servering

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!