Barnas turlag på spennende tur i helga

Foto: Bjørn Christensen

Flott tur til utsikten på Vardsåsen; ned langs skuringsstripene fra istiden til isrenna på nedsiden av Molbekk vollen.  Tilbake via kongeveien og retterstedet; med historien om postranet og halshuggingen av Brede Nord. Hilsen Bjørn og Per