Brønnerødtjern

Foto: Evy K S Eliassen

Lett og vakkert turterreng

Vi tar utgangspunkt i Hestevik på Sønsterødveien –  som ligger like sør for brua over til Dillingøya. Her er det en mye benyttet parkeringsplass.

Det er også mulig å følge nymerkede stier fra Sperbund, se kartet.

Fra Hestevik: Gå noen hundre meter sørover Sønsterødveien og følg så skogsveien til venstre, forbi en bom, østover. Følg denne skogsveien opp bakken og forbi stikrysset til Tjennbo. Skogsveien ender etterhvert i en volteplass og går over i en sti.  Følg stien til en kommer til stikryss merket „Jakttårnet“.

Her går en avstikker ned til rasteplassen Tangen ved tjernet, men vi fortsetter i stedet rett fram, nordom tjernet. Et fuktig område med klopper passeres og en kommer fram til  Guthusdelet.

Her velger vi å holde fram rundt tjernet som nå etterhvert åpenbarer seg. Torsteinsholmen, visstnok oppkalt etter en gutt som het Torstein og som druknet her for flere hundre år siden, passeres. Likeledes utløpsbekken skritter vi over – den renner mot Grepperødfjorden. I bekken har det en gang vært en kvern og du finner kvernsteinene ved å følge bekken.

Det er 10 meters høydeforskjell mellom tjernet (35 moh) og Vansjø (25 moh). Vi fortsetter langs tjernet sørover i flott furuskog og passerer etterhvert det våte området sør for tjernet, og går opp mot den private hytta, Tjennbo. Stien går på baksiden av hyttetomten, og snart er vi på strake stien mot „Jakttårnet,“  Hestevik og Sønsterødveien.

3 adkomststier
3 adkomststier Foto: Knut Tomt

Skrevet av Evy K Skulstad Eliassen 31. mars 2020