Våk - Våler Varde - Rundtur 6 km

Foto: Helge Jodalen

Ta utgangspunkt i Varna Evangeliesenter (Østre Våk).  Kommer en med bil: Kjør forbi låven og en driftsbygning til - og så er det en stor P-plass etter 50 meter.  Stien starter og her – se informasjonskart i jordekanten.


Gå nordover gjennom et gammelt beite. Før en kommer inn i skogen passeres sti/løypekrysset Engsplass.  Fortsett rett nordover inn i skogen og følg stien og ikke skiløypa forbi våte partier. Her passeres tufter etter gammel bebyggelse. Etter å ha passert en klopp, stiger terrenget oppover mot Lillevarden.  Her fra er også god utsikt sør- og vestover. 

Så går stien nordover på åsryggen før en kommer til et våtere parti før siste kneika opp til Våler Varde på 117 moh.  Her er det utkikstårn oppsatt av Lions, samt rastebordog en liten bauta fra Den Europeiske Gradsmålingskommisjon, som markerer at varden ble benyttet som referansepunkt under landmåling i 1886. Fra tårnet er det god utsikt i alle retninger. Vi fraråder å bruke tårnet og rastebord i disse Coronatider da det kan være fare for smitte hvis mange bruker det. Ta heller med sitteunderlag og ta en rast litt unna.

Etter pause på toppen går en vestover og under Tokkelinja og følger linja noen hundre meter. Så svinger stien sørover og inn i skogen og ned en bakke.  Så er en etterhvert ved sti/løypekrysset  Mørkholt.  Skogsbilveien følges her sørover, forbi Speiderhytta, til jordene på Kjuksrød. Herfra følges skogsbilveien til Engsplass og så stien tilbake til Varna Evangeliesenter.