Sporløs ferdsel

Foto: Karoline Grønvik

DNT lanserer et digitalt kurs i sporløs ferdsel. Målet er et mer skånsomt og hensynsfullt friluftsliv. 

Lanserer gratis kurs 

Nå lanserer DNT et helt nytt digitalt kurs i sporløs ferdsel. Gjennom økt kompetanse blant turgåere på hvordan vi kan vise hensyn til både naturen, dyra som lever der og grunneierne, vil vi kunne nyte Norgesferier i mange år fremover.  

- Vi vil at de som prøver ut friluftslivet for første gang, skal få en god opplevelse som frister til gjentakelse. Vi plikter å ta hensyn til hverandre og naturen når vi ferdes ute – og jo flere som er på tur, jo viktigere blir det å ferdes hensynsfullt, sier Skare.

Lenke til gratiskurset finner du her:

https://www.dnt.no/artikler/nyheter/24289-nytt-kurs-i-sporlst-friluftsliv/